Transport

Litra Grus  ønsker å være leveringsdyktig overfor våre kunder og lever gjerne våre varer ferdig transportert.

Litra Grus har 2 egne biler. I tillegg leier vi inn frittstående transportører for å dekke det behovet vi har for transport.