Produkter

Litra Grus er sertifisert og leverer sand pukk og grus etter standardene NS-EN 12620, NS-EN 13043 i Hovemoen i Lillehammer og Lillehammer Pukkverk i Ringsaker. Åndalen Pukkverk i Gjøvik er sertifisert etter standardene NS-EN 12620, NS-EN 13043 og NS-EN 13242. Litra Grus er sertifisert og kvalifisert i Trans Q 4.01.01, 4.01.03 og 8.02.11. Litra Grus AS har også sentral godkjenning for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.