Alle priser er pr. tonn ekskl. m.v.a opplastet i anlegget.

Egne priser på personbilhengere. Se oversikt på Hovemoen grustak.

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 7-15

Telefon: 901 66 420

Mail: vekt.oyer@veidekke.no