Kvalitet

Litra Grus baserer sin kvalitetspolitikk på et krav om å ta kundens forventninger om kvalitet på alvor.

Litra Grus følger en metode for utarbeidelse av kundetilfredshet som følges opp på lik linje med økonomi og HMS mål. Kvalitet oppnås når produktet er levert og kunden fornøyd.