Personbil med henger opp til 0,5 m3: kr. 420,- inkl. mva

Personbil med henger 0,5-0,75 m3:    kr. 525,- inkl. mva.

Personbil med henger 0,75-1 m3:     kr. 630,- inkl. mva.

Uavhengig av vareslag, ferdig lastet.

Alle priser er pr. tonn ekskl. m.v.a opplastet i anlegget, med unntak av prisene på personbil med henger.

Telefon: 61 27 06 30

                                                                               Åpningstider, Hovemoen grustak:

                                                                               Mandag-fredag : 07.00 - 15.00

                                                                               Lørdag-søndag : Stengt.

                                                                               Mail: vekt.hovemoen@veidekke.no