Personbil med henger opp til 0,5 m3: kr. 420,- inkl. mva. 

Personbil med henger 0,5-0,75 m3:   kr. 525,- inkl. mva. 

 Personbil med henger 0,75-1 m3:    kr. 630,- inkl. mva.

Uavhengig av vareslag, ferdig lastet.

 

Alle priser er pr. tonn ekskl. m.v.a opplastet i anlegget, 

med unntak av prisene på personbil med henger.

 

Telefon: 61 14 07 70

                                                                                Åpningstider, Åndalen pukkverk :

                                                                                Mandag-fredag:   07.00 - 15.00.  

                                                                                Lørdag-søndag:   Stengt

                                                                                Mail: vekt.andalen@veidekke.no