Veidekke Industri AS (Litra Grus).

Litra Grus produserer og leverer pukk, sand, grus  i følgende kommuner: Ringsaker, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre land, Nordre Land, Lillehammer Øyer, Gausdal og Nord-Fron i Gudbrandsdalen. 

 

 

Veidekke - Lillehammer Pukkverk from Mono Media